Totalforbud av all åpen ild

Brannsjefene i Telemark har valgt å skjerpe inn ordlyden i TOTALFORDBUD MOT ALL BRUK AV ALL ÅPEN ILD fra og med 13.7.2018 klokken 08.00

Innskjerpingen går i hovedsak på at vi presiserer at det nå betraktes som uaktsomt å drive hogst inntil nedbør av betydning.
Videre betrakter vi røyking i skog og utmark som uaktsomt.
Vi ber om publikums hjelp i den alvorlige situasjonen vi er i for å unngå flere skogbranner. 

Å trosse disse regler kommer inn under lov om uaktsomhet og kan medføre straffeansvar. Det gis ingen dispensasjoner, og folk oppfordres til å holde øye med omgivelsene sine der de ferdes, og raskt si i fra til andre som trosser forbudet.
Det er altså ikke noe poeng å ringe og be om dispensasjon.

Det betyr også at du ikke kan bruke primus eller stormkjøkken om du er på telttur, motorsag i utmark, kantklipping som slår gnist, engangsgriller - selv i vannkanten - brenning av hageavfall, selv på egen tomt. Med grill menes alle typer griller.(se under)

Her er vedtaket:

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.
Skogbrannfaren Østafjells er nå meget stor. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs. Det betyr:

Dette kan du ikke gjøre:

• Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog, ut- og innmark
• Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen
• Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene
• Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak
• Det betraktes som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark.

Med bål forståes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.
Med grill forståes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

DETTE KAN DU GJØRE:
Grille i din egen hage med aktsomhet. Er du i tvil om du oppfyller aktsomheten så lar du være. (Engangsgriller er ikke tillatt)
Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.